Ga naar hoofdinhoud

Een rendement
van 272%

Duplex

We zijn benaderd om het volgende probleem op te lossen, gerelateerd aan de levensduur van een gereedschap. Bij het frezen van diepe uitsparingen in duplex materiaal bedraagt de levensduur van de freesplaat ongeveer 25 minuten, met een grote uitsteeklengte, maar maximaal 10 minuten.

Voorboren

We raden een andere aanpak aan voor het hele proces: het is raadzaam om eerst de groeven voor te boren en deze vervolgens te gebruiken als startgaten voor het invoegen van een massief hardmetalen frees van MA Ford met ongeveer 16 snijkanten en een snijlengte van 70 mm.

Volgens onze berekeningen kunnen we een rendement van minstens 180% garanderen.

Extra optimalisatie

Deze adviezen zijn in de praktijk toegepast onder onze supervisie. Alles verloopt normaal en na verdere optimalisatie resulteert de oplossing uiteindelijk in een rendement van 272% ten opzichte van de vorige benadering, een kortere productietijd en aanzienlijk lagere gereedschapskosten.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans Rosenbrand, onze Sales Director.

 

 

 

Heeft u vragen?
Neem dan contact met ons op.

Meer weten?
We geven uw bedrijf graag een impuls!

Back to top