Magistor en maatschappij

 

INLEIDING

Er was 'ns een tijd, dat ook wij als Magistor jaarlijks rond het einde van het jaar onze relaties met een passend en persoonlijk geschenk bedankten voor het vertrouwen en de samenwerking in dat aflopende jaar. En daarbij de wens uitspraken dat dit zou voortduren. In 2014 besloten wij het anders te gaan doen. Omdat we een eigentijdse invulling wilden geven aan die gedachte en aan de kerstperiode, passend bij onze interpretatie van maatschappelijk verantwoord ondernemen. We informeerden alle relaties met de boodschap dat wij de gelden die normaal aan kerstgeschenken werden besteed jaarlijks aan een goed doel zouden gaan schenken. Dat gebeurde en gebeurt o.a. met deze woorden: "December alweer, de laatste weken van dit jaar. De tijd vliegt als je het naar je zin hebt. En dat geldt zeker voor ons als Magistorianen. Zakelijk én privé. Maar helaas is dat niet vanzelfsprekend. Niet altijd en niet voor iedereen. Daarom zetten wij ook dit jaar onze dank voor het rotsvaste vertrouwen van en de plezierige samenwerking met onze relaties om in een vorm, die past bij deze tijd van sociaal maatschappelijk en duurzaam verantwoord ondernemen."

Hieronder een overzicht van de invullingen van ons eindejaarsgeschenk vanaf dat jaar. Passend bij bovenstaande woorden.

Kerstdonatie 2014

Kerstdonatie 2015

Kerstdonatie 2016

Kerstdonatie 2017

Kerstdonatie 2018

Kerstdonatie 2019


KERSTDONATIE 2020

website YoChild-Africa Nederland

Dit jaar besteden we onze kerstdonatie aan YoChild-Africa Nederland. Hieronder meer over deze organisatie. 

YoChild-Africa is in 2018 opgericht door Kato Joseph en zijn vrouw Helmien Kato-Alderliesten. Kato leefde zelf een aantal jaren op de straat en weet uit eigen ervaring wat het is om in armoede te leven. Hij kreeg de kans daar uit te stappen toen hij in een weeshuis van een Duitse zendelinge mocht komen wonen. Samen werken Kato en Helmien nu om anderen dezelfde mogelijkheid te geven uit armoede te stappen. Daarmee zijn zij een baken van hoop voor de hopelozen. YoChild-Africa staat voor ‘your child Africa’. De kinderen van Afrika zijn de focus van onze organisatie. Daarnaast ligt in de naam ook ons fundament, namelijk dat het God’s kinderen zijn en dus staat het ook voor Your child, God’s kind.


Visie
Onze visie is: Versterken en transformeren. Kinderen in armoede missen de ondersteuning en middelen om uit armoede te kunnen stappen. Door ondersteuning en middelen beschikbaar te maken voor hen, worden zij versterkt en kunnen zij hun leven transformeren.


Missie

Een generatie op te richten van kinderen die geestelijk, sociaal-emotioneel, fysiek en mentaal gezond is en leven vanuit hun volle potentie in Christus en daardoor bij dragen aan de opbouw van hun familie en gemeenschap.


Waarden

Ons werk is gebaseerd op de basisprincipes van liefde, integriteit, creativiteit, excellentie en rentmeesterschap.


YoChild-Africa Nederland
YoChild-Africa Nederland werft fondsen voor YoChild-Africa en heeft tot doel naamsbekendheid te geven aan het werk van YoChild-Africa en financiën te genereren om het werk te ondersteunen. Zij doet dit door het organiseren van o.a. workshops, activiteiten en events. YoChild-Africa Nederland werkt in overstemming met de richtlijnen van YoChild-Africa.

Lees hier meer over YoChild-Africa en over het project, waar onze donatie aan besteed gaat worden: het Community CentrumKERSTDONATIE 2019

Logo Stichting ALSDit jaar besteden we onze kerstdonatie aan het vechten tegen ALS. Dit doen we door een deel van onze gift te doneren aan de Stichting ALS (https://www.als.nl/) Met het andere deel steunen we het Tour du ALS team van Machinefabriek Westerhof in Denekamp (zie hieronder).

Wat is ALS?
Amyotrofische Laterale Sclerose, is een dodelijke zenuw-spierziekte waarbij de signalen van uit de hersenen niet meer aankomen bij de spieren, met als gevolg dat één voor één de spieren uitvallen. Hierdoor kan je steeds minder zelf  zoals bewegen, praten, eten en drinken. Meestal overlijdt iemand met ALS omdat de ademhalingsspieren er ook mee ophouden. In Nederland lijden ongeveer 1500 mensen aan ALS. Jaarlijks komen daar 500 patiënten bij maar overlijden er ook weer 500 mensen aan de gevolgen van deze ziekte. Over de oorzaak van ALS is nog maar weinig bekend en er bestaat nog geen geneesmiddel. Hoop op een toekomst – met een gemiddelde levensverwachting van 3 tot 5 jaar na de eerste klachten– is er dus nog niet.

Wetenschappelijk onderzoek
Er is maar één manier om ALS de wereld uit te helpen: wetenschappelijk onderzoek, om een oorzaak en een behandeling te kunnen vinden. Omdat we nog maar zo weinig weten over het ontstaan wordt in onderzoek echt alles meegenomen: omgevingsfactoren, de rol van voeding tot aan het DNA. Dit is een dure aangelegenheid zonder structurele hulp of subsidies vanuit de overheid en daarom is Stichting ALS Nederland zo belangrijk. Zij maakt samen met het ALS Centrum onderzoek mogelijk. De stichting financiert het grootste gedeelte van dit onderzoek uit donaties en giften, terwijl Prof. Dr. Leonard van den Berg en zijn team zich buigen over het mysterie van het ontstaan van ALS. Want als dat duidelijk is, kan er veel gerichter worden gewerkt aan het ontwikkelen van een medicijn of therapie. Daarnaast richt de stichting zich op de kwaliteit van leven en zorg van ALS-patiënten en hun familieleden. Want als je zenuwcellen in je hersenen en ruggenmerg afsterven, kun je steeds minder zelf. Dit vraagt veel zorg.  Familie en vrienden kunnen misschien niet alle zorg geven. Ook voor hen is het zwaar.

Tour du ALS team Machinefabriek Westerhof
De schok was groot bij de medewerkers van Machinefabriek Westerhof in Denekamp, toen hun collega Bennie Wassink (63) hen vertelde dat bij hem de diagnose ALS was gesteld. Maar ze hebben hun gevoel van machteloosheid omgezet in krachtige actie. 23 collega’s gaan op 11 juni 2020 fietsend of (hard)lopend de Mont Ventoux beklimmen. Om geld in te zamelen voor de strijd tegen de spierziekte ALS, maar ook om Bennie een hart onder de riem te steken. Wij zijn leverancier van Machinefabriek Westerhof en hoorden ook over de ALS diagnose bij Bennie Wassink en de hartverwarmende (re)actie van zijn collega’s. En dat precies in de periode dat we bezig waren met de bestemming voor hun jaarlijkse kerstdonatie. Zonder enige aarzeling werd besloten om dit jaar met onze gift mee te gaan vechten tegen ALS.

Wil jij 'Machinefabriek Westerhof stapt en trapt ALS de wereld uit' ook steunen?
Hier vind je alle info en mogelijkheden: https://www.tourduals.nl/team/machinefabriek-westerhof-stapt-en-trapt-als-de-wereld-uitKERSTDONATIE 2018

Logo LUGA Care

De kerstdonatie van 2018 gaat naar de stichting LUGA Care. LUGA Care is een relatief kleine organisatie, die actief is met projecten op het gebied van scholing, educatie, medische zorg en voorlichting voor kansarmen in en rond het dorp Busaana (Uganda). Samen met LUGA Care bepalen we binnenkort het specifieke project, dat de bestemming van onze donatie zal zijn. Via deze nieuwsbrief en onze sociale media kanalen doen wij daarna regelmatig verslag van de voortgang. 

Klik hier voor alle info over LUGA CareKERSTDONATIE 2017

Logo Red een Kind

Red een Kind ontving in 2017 onze gift van € 5.000,=. Deze relatief kleine organisatie heeft grote ambities: zoveel mogelijk kinderen uit armoede laten groeien. Hun droom is zichzelf als organisatie overbodig maken. Dat klinkt misschien gek, maar denk er eens over na: zou het niet geweldig zijn als er geen kinderen meer zouden sterven aan de gevolgen van armoede? Als ouders overal ter wereld hun kinderen een toekomst kunnen geven? Bij Red een Kind werkt men er keihard aan om dát te bereiken. Dat doen ze niet alleen, maar samen met hun collega’s in Afrika en India én met de steun van duizenden sponsors. Ze constateren dat hun werk effect heeft: heel veel kinderen, jongeren en ouders hebben hoop voor de toekomst. Ze blijven werken om die groep nog veel groter te maken. Waarbij ze op een dag mogen concluderen: Ons werk is niet meer nodig! Magistor steunt Red een Kind graag bij hun ambitie.

Klik hier voor alle info over Red een KindKERSTDONATIE 2016

Logo Leergeld stichting donatie Magistor kerstVoor de invulling van kerst 2016 viel ons oog op de stichting Leergeld. Ook zij ontvangen van ons een gift van € 5.000. De stichting Leergeld richt zich op het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen door deze kinderen weer mee te laten doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Zoals ze zelf zeggen kunnen steeds meer kinderen in Nederland om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen! Via 94 lokale Leergeld stichtingen, die samen actief zijn in 250 Nederlandse gemeenten, biedt zij deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.

Klik hier voor alle info over de stichting Leergeld.

In de Metaal & Techniek, het lijfblad van de Koninklijke Metaal Unie, van januari 2017 stond dit aansprekende artikel over deze kerstdonatie van Magistor.KERSTDONATIE 2015

Stichting Carelanka logo Magistor donatie giftDe bestemming van onze kerstdonatie 2015 was de Stichting Carelanka. Deze stichting vindt dat kinderen en volwassen in Sri Lanka, die minder snel gezien worden, onze steun en aandacht extra verdienen. De missie van Carelanka is het bieden van onderdak, educatie, verzorging en ontwikkelingsmogelijkheden in de ruimste zin van het woord, ten behoeve van de bevolking op Sri Lanka.

In overleg met de stichting werd onze naam en donatie rechtstreeks gekoppeld aan de Boossa school, één van hun projecten. Dit project loopt al vele jaren en de nadruk ligt daar op 3 dingen:

  • Het verstrekken van een maaltijd aan alle kinderen van de school.
  • Het faciliteren van de klas met kinderen met een verstandelijke beperking.
  • Het faciliteren van de klas met kinderen die doof of slechthorend zijn.

Carelanka wil graag meer tijd en geld steken in het beter trainen van de leerkrachten via workshops van de overheid, in het opknappen van de faciliteiten en in het oppakken van zaken, die tot nu toe zijn blijven liggen. Wij hopen met onze donatie een steentje te hebben bijgedragen. Via onze sociale mediakanalen gaven wij regelmatig een update van de gang van zaken bij de Boossa School.

Facebook foto album Carelanka MagistorKlik hier voor het fotoalbum op onze Facebook paginaKERSTDONATIE 2014Kika logo Magistor 2014 kerst donatie gift


In 2014 startten we met de nieuwe invulling van het eindejaarsgeschenk. Dat jaar ging er € 5.000 naar de stichting KIKA. Kika heeft als doel om de genezingskans van kanker bij kinderen te vergroten naar 95% in 2025. Dankzij afgerond onderzoek zijn specialisten overtuigd dat nieuwe behandelingsmogelijkheden ontwikkeld kunnen worden om kinderkanker ‘vriendelijker’ te behandelen en vaker te genezen. Daarvoor is en blijft  vernieuwend onderzoek, specifiek gericht op kinderkanker, echter noodzakelijk. Wij hopen met onze donatie een steentje bij te dragen.

Klik hier voor meer info