Kerstdonatie Carelanka

Carelanka Magistor’t Is december, we zitten alweer in de laatste weken van dit jaar. De tijd vliegt als je het naar je zin hebt. En het naar de zin hebben, dat blijft gelden voor ons als Magistor. Net als de aanhoudende groei, die ook een gevolg moet zijn van het plezier en de passie waarmee wij elke dag met elkaar aan de slag gaan.

Een andere reden voor deze aanhoudende groei is het wederom realiseren van de doelstelling om ons te onderscheiden in vakmanschap, betrouwbaarheid en kwaliteit. Dit wordt bevestigd door de versterking van onze hechte band met klanten, leveranciers en andere partners en door de welkome komst van nieuwe klanten.

Net als vorig jaar gieten wij onze gemeende dank voor het rotsvaste vertrouwen van en de plezierige samenwerking met onze relaties in een vorm, die past bij deze tijd van sociaal, maatschappelijk en duurzaam verantwoord ondernemen.

Dit doen wij dit jaar door een kerstdonatie van € 5.000 aan de stichting Carelanka.

Deze stichting vindt dat kinderen en volwassen in Sri Lanka, die minder snel gezien worden, onze steun en aandacht extra verdienen. De missie van Carelanka is het bieden van onderdak, educatie, verzorging en ontwikkelingsmogelijkheden in de ruimste zin van het woord, ten behoeve van de bevolking op Sri Lanka, zulks in het kader van de armoedebestrijding en verbetering van de leefomstandigheden op Sri Lanka, en voorts al hetgeen met het voorstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woord. De stichting beoogt niet het maken van winst.

In overleg met de stichting wordt onze naam en donatie rechtstreeks gekoppeld aan de Boossa school, één van hun projecten. Dit project loopt al vele jaren en de nadruk ligt daar op 3 dingen:

  • Het verstrekken van een maaltijd aan alle kinderen van de school.
  • Het faciliteren van de klas met kinderen met een verstandelijke beperking.
  • Het faciliteren van de klas met kinderen die doof of slechthorend zijn.


Carelanka wil graag meer tijd en geld steken in het beter trainen van de leerkrachten via workshops van de overheid, in het opknappen van de faciliteiten en in het oppakken van zaken, die tot nu toe zijn blijven liggen. Wij hopen met onze donatie een steentje bij te dragen.

Afsluitend bedanken wij iedereen voor de aangename samenwerking en gaan we uit van een plezierige en duurzame voortzetting van onze relatie.

Wij wensen u, uw familie en verdere dierbaren hele fijne feestdagen en een gelukkig, succesvol en bovenal gezond 2016 toe.

Met vriendelijke groet,
Directie & medewerkers Magistor B.V.