Inkoop op maat

Het kan voorkomen dat u niet goed weet waar een bepaald gereedschap kan worden ingekocht. Wij zijn graag bereid u daarbij te ondersteunen door verwijzing naar een collega, die dat standaard in zijn pakket heeft. Mocht u besluiten het toch liever via ons te bestellen, dan bekijken we graag de mogelijkheden hiervoor. Het spreekt voor zich, dat dit alleen mogelijk is met instemming van de betreffende leverancier en met inachtneming van de etiquette.